شرکت حامیان صنعت کیمیا
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي كلروپرن - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: خدمات شرکت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: طرح توجیهی ( امکان سنجی ) (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي كلروپرن (/showthread.php?tid=2540)طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي كلروپرن - hskco - 09-05-2013

چكيده طرح پلي كلروپرن با ظرفيت 9000تن در سال


برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح (هزينه اجراي طرح)


ميليون ريال – دلار


رديف

شرح

هزينه ريالي

هزينه ارزي

جمع ريالي هزينه

1

مطالعات پيش از اجراي طرح

600

-

600

2

زمين

100ر5

-

100ر5

3

ساختمانها و محوطه سازي

623ر19

-

623ر19

4

تاسيسات

370

-

370

5

وسائط نقليه

850ر3

-

850ر3

6

تجهيزات و ماشين آلات

-

701ر651ر7

805ر65

7

نصب تجهيزات و ماشين آلات

322ر26

-

322ر26

8

دستگاههاي ابزار دقيق

-

000ر148ر1

873ر9

9

نصب ابزار دقيق

949ر3

-

949ر3

10

هزينه هاي طراحي مهندسي تفصيلي و نظارت

-

000ر383

294ر3

11

وسائل اداري

000ر2

-

000ر2

12

خريد دانش فني

-

000ر320ر1

352ر11

13

هزينه هاي قبل از بهره برداري

077ر3

-

077ر3

14

هزينه هاي پيش بيني نشده معادل 10% هزينه هاي فوق

489ر6

270ر050ر1

521ر15

جمع

380ر71

971ر552ر11

735ر170فصل اول : تعيين ويژگي هاي پلي كلروپرن و مواد اوليه مورد نياز
مقدمه
1-1- معرفي انواع پلي كلروپرن و مشخصات آنها
1-1-1- مشخصات ساختاري پلي كلروپرن
1-2- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها
1- بوتادين
2- كلروپرن
1-3- كاربردها و موارد مصرف پلي كلروپرن
1-3-1- اثر عوامل متفاوت در كامپاند پلي كلروپرن بر خواص نهايي محصول
1-3-1-1- سيستم پخت
1-3-1-2- پايدار كننده
1-3-1-3- پر كننده و تقويت كننده
1-3-1-4- نرم كننده
1-3-2- كامپاندهاي چسب
1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول و مواد اوليه
1-4-1- كالاهاي جايگزيني مواد اوليه
1-4-2- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول
1-5- استانداردهاي محصول
1-6- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي محصول و مواد اوليه
فصل دوم : بررسي بازار
2-1- بررسي تقاضاي داخلي
2-1-1- روش بررسي بر اساس واردات
2-1-2- روش تعيين ميزان مصرف داخلي
2-2- پيش بيني تقاضاي داخلي در سال هاي عمر اقتصادي طرح
2-3- بررسي بازارهاي جهاني
2-3-1- عرضه (توليد) جهاني
2-3-2- ايالات متحده
2-3-3- اروپاي غربي
2-3-4- ژاپن
2-3-5- چين
2-3-6-جمهوري كره و تايوان
نتيجه گيري و پيشنهاد

عنوان
فصل سوم : انجام مطالعات فني
3-1- معرفي فرآيند توليد
3-1-1-فرآيندهاي توليد كلروپرن
3-1-1-1- كلروپرن از كريناسيون بوتادين
3-1-1-2-كلروپرن از استيلن
3-1-1-3- كلروپرن از اكسي كلريناسيون بوتادين
3-1-1-4- توليد كلروپرن از 2-بوتن
3-1-2- فرآيند توليد پلي كلروپرن
3-2- معرفي صاحبان دانش فني و برآورد قيمت دانش فني
3-3- برآورد پايداري تكنولوژي و تعيين عمر اقتصادي فرآيند
3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار
3-5- تعيين زمان كاركرد واحد
3-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات
3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه
3-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها
3-9- ارائه نقشه Block Flow Diagram
3-10- ارائه نقشه هاي Process Flow Diagrams
3-11- شرح فرآيند
3-12- شرح سيستم هاي يوتيليتي
3-13- ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرآيند با تعيين مشخصات اصلي
3-14- تعيين نيروي انساني مورد نياز
3-15- ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات اصلي
3-16- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطي و دفع پسابهاي صنعتي
3-17- برآورد زمين مورد نياز
3-18- برآورد زير بناي ساختمان هاي صنعتي و غير صنعتي
3-19- ارائه پيشنهاد كلي جهت مكانيابي احداث واحد
فصل چهارم : بررسي هاي مالي
4- بررسي هاي مالي
4-1- برآورد سرمايه گذاري ثابت
4-1-1- هزينه مطالعات پيش از اجراي طرح
4-1-2- زمين
4-1-3- ساختمان ها و محوطه سازي
عنوان

4-1-4- تاسيسات زير بنائي
4-1-5- وسائط نقليه
4-1-6- برآورد هزينه خريد تجهيزات و ماشين آلات
4-1-7- دستگاههاي ابزار دقيق، كنترل كيفي و تجهيزات آزمايشگاهي
4-1-8- هزينه نصب تجهيزات و ماشين آلات
4-1-9- هزينه نصب دستگاه هاي ابزار دقيق، كنترل كيفي و تجهيزات آزمايشگاهي
4-1-10- هزينه هاي طراحي، مهندسي تفصيلي و نظارت
4-1-11-هزينه وسائل اداري جهت فعاليتهاي پشتيباني و اداري
4-1-12- هزينه خريد دانش فني
4-1-13- ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري
4-1-14- هزينه هاي پيش بيني نشده
4-2- برآورد هزينه سالانه توليد
4-2-1- هزينه سالانه مواد اوليه
4-2-2- هزينه سالانه دستمزد و حقوق كاركنان
4-2-3- هزينه خدمات جانبي (يوتيليتي)
4-2-4- هزينه هاي سالانه تعمير و نگهداري
4-2-5- هزينه سالانه مواد اوليه بسته بندي
4-2-6- هزينه اداري توزيع و فروش و بازاريابي
4-2-7- هزينه بيمه سالانه كارخانه و مواد اوليه
4-2-8- هزينه هاي پيش بيني نشده توليد
4-3- برآورد استهلاك اقلام سرمايه گذاري
4-4- برآورد فروش سالانه طرح
4-5- برآورد ارزش اسقاطي در پايان دروه بهره برداري
4-6- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها
4-7- برآورد سرمايه در گردش
4-7-1- حسابهاي دريافتني
4-7-2- موجودي مواد اوليه و كالاي ساخته شده
4-7-3-موجودي نقدي
4-8- برآورد ميزان جذب هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت در دوران اجراي طرح
4-9- منابع تامين و هزينه هاي مالي طرح
4-10- تفكيك هزينه هاي ثابت و متغير توليد سالانه
4-11- صورتهاي مالي طرح


عنوان


5- فصل پنجم : انجام بررسي هاي اقتصادي
5-1- برآورد نرخ بازده داخلي
5-2- دوره برگشت سرمايه
5-3- تعيين نرخ بازده داخلي براي آورده سهامداران
5-4- برآورد دوره برگشت آورده سهامداران
5-5- برآورد ارزش فعلي خالص طرح
5-6- برآورد نقطه سربسر
5-7- ارزش افزوده طرح
5-8- بهره وري طرح
5-9- صرفه جوئي ارزي و ارز آوري
5-10- سهم منابع داخلي (ارزش افزوده داخلي)
5-11- تحليل حساسيت نرخ بازده داخلي طرح
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع و مآخذطرح توليد پلي كلروپرن


توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است.
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است.
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است.

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553