شرکت حامیان صنعت کیمیا
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن اكسايد (EO) - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: خدمات شرکت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: طرح توجیهی ( امکان سنجی ) (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن اكسايد (EO) (/showthread.php?tid=2542)طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اتيلن اكسايد (EO) - hskco - 09-05-2013

فهرست
• معرفي محصول
1-1- معرفي محصول و مشخصات شيميايي و فيزيكي محصول2
1-2- معرفي مواد اوليه مورد نياز و مشخصات آنها3
1-3- كاربرد و موارد مصرف محصول5
1-4- قيمت محصول و مواد اوليه مصرفي12
1-5- استانداردهاي محصول و مواد اوليه مصرفي12
1-6- بررسي اثرات زيست محيطي13
1-7- امكان دست يابي به تكنولوژي14
1-8- دارندگان دانش فني و چگونگي انتقال تكنولوژي15

• بررسي اجمالي بازار
2- 1- عرضه و تقاضا در جهان17
2-2- عرضه و تقاضا در مناطق عمده21
2-3- عرضه و تقاضاي محصول در آسيا و منطقه23
2-4- امكان كسب بازار صادراتي30
2-5- بررسي عرضه و تقاضاي بازار داخلي32
2-6- ظرفيت هاي متداول35
2-7- جمع بندي35
منابع و مراجع مطالعاتي37

2--------------------------------------------------

فهرست


مقدمه

فصل اول: مشخصات محصول
1-1- ويژگي ها2
1-2- موارد كاربرد3
1-3-محصول جايگزين7
1-4- قيمت اكسيد اتيلن8

فصل دوم: بررسي بازار جهاني و منطقه اي

2-1-بازار جهاني اكسيد اتيلن11
2-2- بازار منطقه اي اكسيد اتيلن14
2-3- بازار اكسيد اتيلن در خاورميانه20
2-4- بازار اكسيد اتيلن در ايران25
2-5- بازار مصرف منو اتيلن گليكول30
2-6-نتيجه‌گيري بخش بازار33

فصل سوم: بررسي فني و اقتصادي توليد اكسيد اتيلن

3-1-فرآيند‌هاي توليد اكسيد اتيلن35
3-2- تامين خوراك در بازار42
3-3- دانش فني43
3-4- مقايسه هزينة فرايندهاي مختلف44
3-5- نتيجه گيري نهايي45

مراجع 46

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1386, 1381
تلفن:09126809553