شرکت حامیان صنعت کیمیا
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد نونيل فنل (Nonyl phenol) - نسخه قابل چاپ

+- شرکت حامیان صنعت کیمیا (https://www.iranhsk-co.com/forums)
+-- انجمن: خدمات شرکت (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: طرح توجیهی ( امکان سنجی ) (https://www.iranhsk-co.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد نونيل فنل (Nonyl phenol) (/showthread.php?tid=2643)طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد نونيل فنل (Nonyl phenol) - hskco - 27-06-2013

چكيده طرح توليد نونيل فنل ظرفيت طرح (5.000 تن)


مشخصات كلي طرح


عنوانطرح توليد نونيل فنل

ظرفيت طرح (تن)

5.000

مواد اوليه

نونن (پروپيلن تريمر) و فنل

محل تامين ماده اوليه

نونن و فنل از طريق واردات

محل اجراي طرح

در صورت اجرا ، اولويت اول منطقه ويژه اقتصادی (بندر امام)

موارد استفاده محصول

مصرف نونيل فنل برای توليد اتوکسيلات نونيل فنل

بررسي بازار


قيمت جهاني نونيل فنل (تن / دلار)

1366 - 1322 (قيمت ايالات متحده آمريکا در طی سال های 2000 - 1995)

ميزان مصرف داخلي (سال / تن)

739

ميزان واردات (سال / تن )

7/513 (در سال 1381)

ميزان صادرات (سال / تن )

6/3 (در سال 1381)

توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

در حال حاضر توليد کننده ای در داخل وجود ندارد

مباحث اقتصادي طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

43 نفر

تعداد روزهاي كاري (سال / روز)

333

مساحت زمين (متر مربع)

20.000

قيمت فروش نونيل فنل (کيلو گرم / ريال)

9.666

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

50018

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

37081

سرمايه در گردش ( ميليون ريال)

14256

سرمايه كل( ميليون ريال)

51337

تسهيلات بانكي

ارزي( دلار)

529387

ريالي( ميليون ريال)

17558

كل( ميليون ريال)

22269

نقطه سربسر(درصد)

57

دوره برگشت سرمايه (سال)

4

نرخ بازده داخلي ،IRR (درصد)

16.6

نرخ بازده داخلي براي سهامداران(IRRE)

17.8


فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيشگفتار i
چکيده طرح ii
فصل اول: بررسي ويژگي‌هاي محصولات 1
1-1- معرفي محصولات و مشخصات آنها 3
1-2- معرفی مواد اوليه و مشخصات آنها 4
1-3- كاربرد و موارد مصرف محصولات 7
1-4- کالا يا کالاهای جايگزين 8
1-5- بررسی روند قيمت داخلی و جهانی محصولات در گذشته ، حال و آينده 11

فصل دوم: بررسي بازار 13
2-1- بررسي تقاضای داخل با توجه به ميزان مصرف محصولات 15
2-2- بررسي تقاضای داخل با توجه به روند مصرف نونيل فنل 19
2-3- پيش بينی تقاضای داخل در سالهای عمر طرح 21
2-4- بررسي عرضه محصولات با توجه به ظرفيت توليد در داخل کشور 21
2-5- بررسی عرضه محصولات در داخل کشور با توجه به طرح های دردست اجرا 22
2-6- بررسی روند صادرات و واردات محصولات در گذشته ، حال و آينده 22
2-7- بررسی عرضه و تقاضای منطقه ای و جهانی محصولات در گذشته ، حال و آينده 24
2-8- تحليل ريسک صادرات 39
2-9- تحليل بازار محصولات با توجه به عرضه و تقاضای داخلی ، منطقه ای و جهانی 45
2-10- بررسی مزيت های رقابتی توليد محصولات در کشور 47
2-11- معرفی و بررسی بازارهای جديد مصرف 47
2-12- منابع تأمين مواد اوليه 48

فصل سوم: بررسي فنی 49
3-1- فرآيندهای توليد محصولات 51
3-2- معرفی صاحبان دانش فنی 52
3-3- برآورد پايداری تکنولوژی و تعيين عمر اقتصادی فرآيند 52
3-4- انتخاب فرآيند توليد 52
3-5-شرح فرآيند توليد نونيل فنل 53
3-6- فلودياگرامهای فرآيند 56
3-7- ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلی فرآيند 56
3-8-مقدار مصرف مواد اوليه و منابع تامين آنها 58
3-9-مسائل حفاظتي ،ايمني و زيست محيطي 59
3-10- پيشنهاد ظرفيت 59
3-11- پيشنهاد کلی جهت مکان يابی احداث طرح 59
3-12- مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 60
3-13- بر آورد نيروي انساني مورد نياز 62
3-14-برآورد زيربنای ساختمان های صنعتی و غير صنعتی 64
3-18- برآورد زمين مورد نياز 64


فصل چهارم: بررسي‌ مالي و اقتصادي 65
4-1- برآورد سرمايه‌گذاري ثابت 67
4-2- برآورد سرمايه در گردش 75
4-3- برآورد هزينه عملياتي توليد 76
4-4-هزينه هاي غير عملياتي توليد 80
4-5- برآورد قيمت تمام شده به ‌تفكيك هزينه‌ها 83
4-6- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 84
4-7- هزينه هاي ثابت و متغير 84
4-8-محاسبه سود و زيان و جريان نقدي طرح 85
فصل پنجم:تجزيه و تحليل اقتصادي طرح 89
5-1- نرخ بازگشت داخلي 91
5-2- دوره بازگشت سرمايه 91
5-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 91
5-4- ارزش فعلي خالص 91
5-5- تحليل نقطه سربسر 92
5-6-داده هاي ورودي براي محاسبات مالي و اقتصادي به نرم افزار comfar 93
5-7- نتايج مالی و اقتصادی بر آورد شده توسط نرم افزار COMFAR III 96
نتيجه گيری و پيشنهاد 146
پيوست‌ها
پيوست شماره 1 : فلو دياگرام فرآيند 148
پيوست شماره 2 : فهرست منابع 150توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات1384
تلفن:09126809553