پارسی English
صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

رتبه موضوع:
  • 29 رای - 3.07 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليدEPDM(الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)
#1
طرح مطالعاتي امكان سنجي
توليدEPDM (الاستومر اتيلن پروپيلن دي‌ان مونومر)

« فهرست مطالب »
شرح صفحه
پيشگفتار ه - و
فصل اول : معرفي محصول 1
1-1- معرفي محصول و مشخصات آن 3
1-1-1- مقدمه 3
1-1-2- خواص الاستومر EPDM 4
1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلي و بالقوه) 7
1-2-1- انواع الاستومرهاي EPDM 7
1-2-2- كاربردهاي الاستومر EPDM 8
1-3- مواد و ملزومات موردنياز براي توليد محصول 11
1-3-1- فرايند محلولي 11
1-3-2- فرآيند سوسپانسيوني 13
1-3-3- فرايند فازگازي 13
1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين 16
1-5- قيمت داخلي و جهاني محصول 19
1-5-1- قيمت داخلي 19
1-5-2- قيمت جهاني 19
فصل دوم : بررسي بازار 21
2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور 22
2-2- بررسي طرح‌هاي در دست اجرا در داخل كشور 22
2-3-بررسي روند واردات محصول و محصولات‌جايگزين و منابع‌عمده تأمين‌كننده آن 22
2-4- بررسي اندازه بازارهاي داخلي و بين‌المللي مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها 24
2-4-1- بازارهاي بين‌المللي 24
2-4-2- بازارهاي داخلي 30
2-5- معرفي و بررسي بازارهاي جديد مصرف 34
2-6- ريسك صادرات 37
2-7- جمع‌بندي 39
فصل سوم : بررسي فني 40
مقدمه 41
3-1- معرفي تكنولوژي روز دنيا و صاحبان دانش فني مربوطه و روند تغييرات تكنولوژي توليد محصولات 42
3-1-1- روش محلولي 43
3-1-2- روش سوسپانسيوني(دوغابي) 46
3-1-3- روش فاز گازي 47
3-1-4- انتخاب فرايند 48
3-2- برآورد پايداري تكنولوژي، تعيين عمر اقتصادي 49
3-3- مطالعه فرايندهاي مختلف توليد و تعيين فرايند مناسب 50
3-3-1- معرفي مواد اوليه طرح و برآورد مصرف هريك 54
3-3-2- دستگاه‌ها و تجهيزات خط توليد 55
3-3-3- تجهيزات و تأسيسات عمومي 59
3-3-4- منابع انساني موردنياز طرح 64
3-3-5- محاسبه سطح زيربنا و مساحت موردنياز 65
3-3-6- زمان‌بندي اجراي پروژه 65
3-4- بررسي آثار زيست‌محيطي توليد محصولات 67
3-5- بررسي ظرفيت‌هاي مختلف توليد از ديدگاه ملاحظات فني و پيشنهاد ظرفيت طرح باتوجه به بررسي بازار 71
فصل چهارم : محاسبات مالي و اقتصادي 73
مقدمه 74
مباني برآوردها 74
4-1- اطلاعات پايه 75
4-1-1- برنامه توليد ساليانه 75
4-1-2- نام، مقدار و ارزش مواد مصرفي 75
4-1-3- منابع انساني مورد نياز و هزينه حقوق و مزاياي ساليانه 76
4-1-4- برآورد انرژي مورد نياز 76
4-1-5- مقدار و هزينه، انواع انرژي مصرفي 77

4-2- پيش‌بيني اجزا و برآورد سرمايه ثابت و در گردش 78
4-2-1- سرمايه ثابت 78
4-2-1-1- نام، تعداد و ارزش كل ماشين آلات و تجهيزات اصلي 78
4-2-1-2- عنوان و ارزش تأسيسات عمومي 78
4-2-1-3- وسايل نقليه 79
4-2-1-4- مقدار و بهاي زمين مورد نياز 79
4-2-1-5- برآورد مساحت 80
4-2-1-6- هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداري 80
4-2-1-7- هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري 81
4-2-1-8- جمع‌بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت 81
4-2-2- خلاصه اجزا و برآورد سرمايه در گردش 81
4-2-3- سرمايه‌گذاري كل 82
4-2-4- اخذ وام بانكي 82
4-3- محاسبه هزينه‌ها و قيمت تمام شده 83
4-3-1- هزينه‌هاي توليد 83
4-3-1-1- برآورد هزينه استهلاك ساليانه 83
4-3-1-2- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري 83
4-3-1-3- هزينه‌هاي عملياتي 83
4-3-2- قيمت تمام شده محصولات اصلي 84
4-3-2-1- برآورد هزينه‌هاي ثابت 84
4-3-2-2- برآورد هزينه‌هاي متغير 84
4-3-2-3- برآورد كل هزينه‌هاي‌ساليانه 84
4-4- جداول مالي 85
4-4-1- جدول پيش‌بيني عملكرد سود و زيان ويژه طرح 85
4-4-2- جدول پيش‌بيني گردش وجوه نقدي طرح 86
4-4-3- ترازنامه پيش‌بيني شده 87
4-4-4- محاسبه خالص گردش وجوه نقدي 88
4-4-5- جدول محاسبه ارزش افزوده 89
4-4-6- جدول محاسبه سهم منابع داخلي 89
4-5- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 90
4-5-1- درصد ارزش افزوده 90
4-5-2- درصد سهم منابع داخلي 90
4-5-3- محاسبه نقطه سربسر 90
4-5-4- نرخ و سال‌هاي برگشت سرمايه 90
4-5-5- ساير شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 90
4-6- بررسي اثر دريافت تسهيلات مالي بر شاخص‌هاي اقتصادي طرح 93
4-7-پيشنهاد محل اجراي طرح 94
4-8- تحليل و نتيجه‌گيري 95
فهرست مراجع 97
پيوست‌ها 99
پيوست 1 :خواص الاستومر EPDM 100
پيوست 2 :دياگرام وخطوط جريان فرايند توليد EPDM به روش سوسپانسيوني 103

« فهرست جداول و نمودارها »
شرح صفحه
جدول(1-1) : خواص الاستومر EPDM خام 1-8
جدول(1- 2) : خواص الاستومر EPDM پخت شده 1-8
جدول(1-3) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند حلالي 1-15
جدول(1-4) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند سوسپانسيوني 1-17
جدول(1-5) : مواد اوليه و شرايط عملياتي توليد EPDM در فرايند فاز گازي 1-19
جدول(1-6) : الاستومرهاي با قابليت رقابت با EPDM 1-20
جدول(2-1) : طرح‌هاي جاري توليد اتيلن و پروپيلن در داخل كشور 2-6
جدول(2-2) : ميزان مصرف فعلي و آتي EPDM در نقاط مختلف دنيا 2-15
جدول(3-1) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند محلولي 3-5
جدول(3-2) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند سوسپانسيوني 3-7
جدول( 3-3) : مقايسه عوامل مختلف در انتخاب فرايند فاز گازي 3-7
جدول(3-4) : مواد اوليه و مقادير مورد نياز 3-14
جدول(3-5) : برآورد برق مصرفي توليد 3-20
جدول(3-6) : برآورد برق مصرفي واحد 3-20
جدول(3-7) : برآورد آب مصرفي واحد 3-21
جدول(3-8) : سوخت مورد نياز وسايل نقليه 3-22
جدول(3-9) : مقدار آب تصفيه شده روزانه و مساحت حوضچه‌هاي تصفيه 3-23
جدول(3-10) : برآورد نيروي انساني توليد 3-24
جدول(3-11) : برآورد نيروي انساني غيرتوليد 3-24
جدول(3-12) : مساحت فضاي موردنياز بخش‌هاي مختلف 3-25
جدول(3-13) : نمودار زمانبندي اجراي پروژه 3-26
جدول (3-14) : بررسي جريان‌هاي‌خروجي از سيستم ومقدارمجاز هريك از موادموجود 3-28
جدول (3-15) : بررسي ظرفيت‌هاي كمينه و بيشينه جهاني موجود و قيمت تمام شده محصول EPDM 3-31فهرست نمودارها و اشكال
شرح صفحه
نمودار(1-1) : توزيع جهاني مصرف EPDM 13
نمودار(1-2) : روند قيمت واردات تجاري EPDM طي پنج سال گذشته 24
نمودار(1-3) : روند تغييرات قيمت EPDM در بازارهاي عمده جهاني طي پنج سال اخير 25
نمودار(2-1) : روند واردات EPDM و نرخ رشد آن طي پنج سال گذشته 7
نمودار(2-2) : توزيع ظرفيت جهاني EPDM در مناطق مختلف(شرايط جاري) 9
نمودار(2-3) : توزيع ظرفيت جهاني EPDM در مناطق مختلف(پيش‌بيني آتي) 10
نمودار(2-4) : توزيع ظرفيت جهاني EPDM بين توليدكنندگان عمده 11
نمودار(2-5) : وضعيت فعلي و آتي ظرفيتهاي جهاني توليد EPDM 12
نمودار(2-6) : توزيع مصرف جهاني EPDM 13
نمودار(2-7) : نرخ رشد مصرف EPDM طي سالهاي آتي در مناطق مختلف جهان 14
نمودار(2-8) : روند واردات EPDM در مقايسه با روند توليدات داخلي خودرو 17
نمودار(2-9) : متوسط وزن مصرفيEPDM در خودروهاي‌ساخت‌داخل طي سال‌هاي‌اخير 17
نمودار(2-10) : روند گذشته و پيش‌بيني آتي توليدات خودرو و مصرف EPDM در اين حوزه 18
نمودار(2-11) : شماي كلي از چشم‌انداز جهاني بازار توليد و مصرف EPDM 22
شكل(1-1) : ساختار شيميايي الاستومر EPDM 7

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1381
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، خیابان گلها،

بن بست گلهای یکم، پلاک 2 ، طبقه 5

تلفن: 88562457 (021)

فکس: 88361960 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

logo-samandehi

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات