پارسی English
صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

رتبه موضوع:
  • 34 رای - 3.94 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد اكسيد پروپيلن
#1
چكيده طرح توليد اكسيد پروپيلن
فهرست مطالب
فهرست علائم اختصاري
ساختار مطالعات محصول/ بازار (بخش‌هاي اول و دوم)
فصل اول : معرفي محصول
1-1- معرفي محصول و مشخصات آن
1-2- تنوع و كاربرد محصول (كاربرد فعلي و بالقوه)
1-2-1- كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد پروپيلن گليكول
1-2-2- كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد پلي‌ال‌هاي پلي‌اتري
1-3- مواد و ملزومات موردنياز براي توليد محصول
1-3-1- روش پراكسيداسيون يا هيدروپراكسيداسيون
1-3-2- روش كلروهيدرين ش
1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين
1-5- قيمت داخلي و جهاني محصول
فصل دوم : بررسي بازار
2-1- بررسي ظرفيت موجود در داخل كشور
2-2- بررسي طرح‌هاي در دست اجرا در داخل كشور
2-3- بررسي روند واردات محصول و محصولات جايگزين، و منابع عمده تأمين كننده آن
2-4- بررسي اندازه بازارهاي داخلي و بين‌المللي مصرف محصولات در حال و آينده و احتمال كسب اين بازارها
2-4-1- بازارهاي بين‌المللي
2-4-2- بازارهاي داخلي
2-5- معرفي و بررسي بازارهاي جديد مصرف
2-6- ريسك صادرات
2-6-1- بررسي بازار صادراتي PO
2-6-2- بررسي بازار جهاني محصولات نهايي PO (پلي ال‌ پلي اتري)
2-6-3- بررسي بازار محصولات جانبي PO
2-6-4- جمع‌بندي بازار صادرات
2-7- جمع‌بندي
فصل سوم : بررسي فني
مقدمه 46
3-1- معرفي فرايندها و تكنولوژي‌هاي توليد PO 47
3-2- فرايندهاي توليد PO 50
3-2-1- فرايندهاي توليد PO با روش كلرو هيدرسيون 50
3-2-1-1- فرايند كلروهيدراسيون با استفاده از آهك 50
3-2-1-2- فرايند كلروهيدراسيون با استفاده از Cell liquor 52
3-2-2- فرايندهاي توليد PO با روش هيدروپراكسيداسيون 54
3-2-2-1- فرايند توليد PO به همراه TBA (PO/TBA) 54
3-2-2-1-الف - توليد PO به همراه TBA (PO/TBA)، روش Lyondell 56
3-2-2-1- ب- فرايند توليد PO به همراه TBA (PO/TBA)، روش HUNTSMAN 59
3-2-2-2- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) 62
3-2-2- 2-الف- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) با روش Lyondell 64
3-2-2-2-ب- فرايند توليد PO به همراه استايرن (PO/SM) با روش Shell 67
3-2-2-3- توليد PO با هيدروپراكسيداسيون كيومن، روش Sumitomo 68
3-3- انتخاب فرايند مناسب از ميان فرايندهاي موجود 72
3-3-1- ظرفيت توليد هر فرايند 72
3-3-2- مسائل زيست‌محيطي 74
3-3-3- روند رشد فرايندهاي مختلف در سطح جهان 74
3-3-4- مليت شركتهاي صاحب تكنولوژي از لحاظ تحريم و امكان كسب دانش فني 76
3-3-5- هزينه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري ثابت و قيمت تمام شده براي محصول PO 77
3-3-6- دسترسي به مواد اوليه 80
3-3-7- جديد بودن تكنولوژي 82
3-4- تشريح فرايند انتخاب شده 83
3-4-1- مروري بر فرايند 83
3-4-1-1- اكسيداسيون كيومن 83
3-4-1-2- اپوكسيده كردن پروپيلن به وسيله CHP 84


3-4-1-3- كاتاليستهاي اپوكسيده كردن پروپيلن به وسيله CHP 85
3-4-1-4- جداسازي محصولات اپوكسيده كردن 86
3-4-1-5- آب زدايي - هيدروژناسيون DMBA 86
3-4-2- روش توليد PO به وسيله هيدروپراكسيد كردن كيومن، تكنولوژي Sumitomo 87
3-5- برآوردهاي فني فرايند منتخب 94
3-5-1- تجهيزات مورد نياز خط توليد 94
3-5-2- جريانهاي موجود در فرايند 101
3-5-3- مواد اوليه 106
3-5-4- محصولات 106
3-5-5- ملزومات 107
3-5-6- واحد توليد گاز خنثي 107
3-5-7- واحد توليد هيدروژن 108
3-5-8- تصفيه آب و پساب 111
3-5-9 سوخت فرايند 111
3-5-10- اطفاء حريف 111
3-5-11- برق اضطراري 112
3-5-12- باسكول 112
3-5-13- هواي فشرده 112
3-5-14- وسايل حمل و نقل 112
3-5-15- سردخانه 113
3-5-16- انبار 113
3-5-17- توليد بخار 113
3-5-18- آزمايشگاه 113
3-5-19- تعميرگاه 114
3-5-20- تأسيسات آب و برق 114
3-5-21- تعداد كاركنان واحد 115
3-5-22- محاسبه سطح زيربنا و مساحت مورد نياز 116
3-5-23- زمان‌بندي انجام طرح
117
فصل چهارم: محاسبات مالي و اقتصادي
مقدمه 119
مباني برآوردها 119

4-1- اطلاعات پايه 120
4-1-1- برنامه توليد ساليانه 120
4-1-2- نام، مقدار و ارزش مواد مصرفي 120
4-1-3- منابع انساني مورد نياز و هزينه حقوق و مزاياي ساليانه 121
4-1-4- برآورد انرژي مورد نياز 121
4-1-5- مقدار و هزينه، انواع انرژي مصرفي 122
4-2- پيش‌بيني اجزا و برآورد سرمايه ثابت و در گردش 123
4-2-1- سرمايه ثابت 123
4-2-1-1- نام، تعداد و ارزش كل ماشين آلات و تجهيزات اصلي 123
4-2-1-2- عنوان و ارزش تأسيسات عمومي 123
4-2-1-3- وسايل نقليه 124
4-2-1-4- مقدار و بهاي زمين مورد نياز 124
4-2-1-5- برآورد مساحت 125
4-2-1-6- هزينه تأمين اثاثيه و لوازم اداري 125
4-2-1-7- هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري 126
4-2-1-8- جمع‌بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت 126
4-2-2- خلاصه اجزا و برآورد سرمايه در گردش 126
4-2-3- سرمايه‌گذاري كل 127
4-2-4- اخذ وام بانكي 127
4-3- محاسبه هزينه‌ها و قيمت تمام شده 128
4-3-1- هزينه‌هاي توليد 128
4-3-1-1- برآورد هزينه استهلاك ساليانه 128
4-3-1-2- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري 128
4-3-1-3- هزينه‌هاي عملياتي 128

4-3-2- قيمت تمام شده محصولات اصلي 129
4-3-2-1- برآورد هزينه‌هاي ثابت 129
4-3-2-2- برآورد هزينه‌هاي متغير 129
4-3-2-3- برآورد كل هزينه‌هاي ثابت 129
4-4- جداول مالي 130
4-4-1- جدول پيش‌بيني عملكرد سود و زيان ويژه طرح 130
4-4-2- جدول پيش‌بيني گردش وجوه نقدي طرح 131
4-4-3- ترازنامه پيش‌بيني شده 132
4-4-4- محاسبه خالص گردش وجوه نقدي 133
4-4-5- جدول محاسبه ارزش افزوده 134
4-4-6- جدول محاسبه سهم منابع داخلي 134
4-5- شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 135
4-5-1- درصد ارزش افزوده 135
4-5-2- درصد سهم منابع داخلي 135
4-5-3- محاسبه نقطه سربسر 135
4-5-4- نرخ و سال‌هاي برگشت سرمايه 135
4-5-5- ساير شاخص‌هاي مالي و اقتصادي 136
4-6- بررسي اثر دريافت تسهيلات مالي بر شاخص‌هاي اقتصادي طرح 138
4-7-پيشنهاد محل اجراي طرح 139
4-8- تحليل و نتيجه‌گيري 140
فهرست مراجع 142
پيوست‌ها
پيوست (1-الف) 145
پيوست (1-ب) 147

پيوست (2-الف)
پيوست (2-ب)
پيوست (3)
پيوست (4-الف)
پيوست (4-ب)
پيوست (5-الف)
پيوست (5-ب)
پيوست (6-الف)
پيوست (6-ب)
پيوست (7)
پيوست (8)
پيوست (9)

« فهرست جداول »
شرح
جدول 1-1 : خواص مهم اكسيد پروپيلن
جدول1-2:مواداوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبي TBA
جدول1-3: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايندپراكسيداسيون با محصول جانبي TBA
جدول1-4: مواد اوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبي استايرن
جدول1-5: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با محصول جانبي استايرن
جدول 1-6: مواد اوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با ماده اوليه كيومن (بدون محصول جانبي )
جدول 1-7: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند پراكسيداسيون با ماده اوليه كيومن (بدون محصول جانبي )
جدول 1-8: مواد اوليه مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند كلروهيدرين
جدول 1-9: ملزومات مورد نياز براي توليد اكسيد پروپيلن از فرايند كلروهيدرين
جدول 1-10: تغييرات متوسط قيمت جهاني اكسيد پروپيلن
جدول 2-1: مشخصات كلي طرح (تحقق‌نيافته) توليد اكسـيد پروپيلن در برنامه 5 ساله دوم
جدول 2-2: نرخ رشد واردات محصولات پايين‌دستي اكسيد پروپيلن در سال‌هاي گذشته
جدول 2-3: وضعيت ظرفيت و توليدات ‍PO در نقاط مختلـف دنيا(گذشته، حال و آينده)
جدول 2-4: ميزان مصرف اكسيد پروپيلن به تفكيك منطقه
جدول 2-5: ميزان مصرف فوم و تقاضا براي اكسيد پروپيلن (تن)
جدول 2-6: برآورد مصرف اكسيد پروپيلن در حوزه پلي‌ال‌هاي پلي‌اتري
جدول 2-7: برآورد مصرف اكسيد پروپيلن در حوزه‌هاي مصرف
جدول 2-8: وضعيت مصرف، مازاد ظرفيت و موازنه صادرات و واردات PO در نقاط مختلف دنيا
جدول 2-9: ظرفيت جهاني فعلي و آتي توليد و مصرف استايرن
جدول 2-10: برآورد بازار كل محصول ايزوپروپيل الكل

« فهرست جداول »
شرح
جدول 3-1- ميزان توليدات شركتهاي عمده توليدكننده PO در سال 2000
جدول 3-2- مقايسه شرايط عملياتي بين روشهاي مختلف كلروهيدراسيون
جدول 3-3- مقايسه شرايط عملياتي، مابين پنج روش متداول هيدروپراكسيداسيون
جدول 3-4- ظرفيت كارخانه‌هاي توليدكننده ‍PO
جدول 3-5- روند رشد ظرفيت توليد روشهاي مختلف PO بين سالهاي 95 تا 2010 ميلادي
جدول 3-6- روند رشد فرايندهاي مختلف PO در سالهاي 95 تا 2010 ميلادي
جدول 3-7- مقايسه تكنولوژيهاي توليد PO از جنبه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه‌اي
جدول 3-8- ميزان توليد پروپيلن در حال و آينده
جدول 3-9- مراحل نتخاب فرايند مناسب
جدول 3-10- ليست تجهيزات فرايند توليد PO با استفاده از CHP تكنولوژي Sumitomo
جدول 3-11- مشخصات جريان‌هاي موجود در فرايند
جدول 3-12- مشخصات مواد اوليه
جدول 3-13-مشخصات محصولات
جدول 3-14- ملزومات مورد نياز
جدول 3-15- مشخصات مواد و ملزومات واحد گاز خنثي
جدول 3-16- مواد و ملزومات واحد توليد هيدروژن
جدول 3-17- تجهيزات مربوط به واحد توليد هيدروژن
جدول 3-18- ميزان آب تصفيه شده در روز
جدول 3-19- مشخصات وسايل حمل و نقل
جدول 3-20- مشخصات تعميرگاه
جدول 3-21- مشخصات تأسيسات برق
جدول 3-22- مشخصات تأسيسات اب
جدول 3-23- مشخصات كاكنان توليدي
جدول 3-24- مشخصات كاركنان غيرتوليدي
جدول 3-25- فضاي مورد نياز براي قسمتهاي مختلف توليد
جدول 3-26- مشخصات اجزاء مختلف محوطه سازي
جدول 3-27- زمان‌بندي پروژه PO
جدول 4-1- اثر دريافت تسهيلات مالي

« فهرست نمودارها و اشكال »
شرح
شكل 1-1- حوزه‌هاي كاربرد اكسيد پروپيلن در توليد محصولات پايين‌دستي
نمودار 2-1 : ميزان و روند واردات محصولات پايين‌دستي اكسيد پروپيلن به كشور
نمودار 2-2 : ظرفيت توليد شركت‌هاي عمده توليدكننده اكسيد پروپيلن در جهان
نمودار 2-3 : توزيع كنوني ظرفيت توليدي اكسيد پروپيلن در نقاط مختلف دنيا
نمودار 2-4 : پيش‌بيني توزيع ظرفيت توليدي اكسيد پروپيلن در نقاط مختلف دنيا(سال 2005)
نمودار 2-5 : الگوي مصرف PO در بازارهاي عمده جهاني
نمودار 2-6 : روند مصرف و پيش‌بيني مصارف آتي فوم پلي‌يورتان در صنايع مختلف
نمودار 2-7 : روند مصرف و پيش‌بيني مصارف آتي PO در حوزه فوم‌هاي پلي‌يورتان در صنايع مختلف
نمودار 2-8 : روند تقاضاي فعلي و آتي براي اكسيد پروپيلن در حوزه‌هاي عمده مصرف
نمودار 2-9 : تحليل مصرف - نرخ بهره‌برداري در نقاط مختلف دنيا(سال 2000 )
نمودار 2-10 : تحليل مصرف - نرخ بهره‌برداري در نقاط مختلف دنيا(سال 2010 )
نمودار 2-11 : بازارهاي بالقوه آتي براي پلي ال و سهم بازار قابل كسب در هريك
نمودار 2-12 : الگوي جهاني مصرف استايرن
نمودار 3-1- سهم شركتهاي عمده توليدكننده PO از توليد جهاني اين محصول
نمودار 3-2- ميزان رشد ظرفيت روش‌هاي مختلف توليد PO
نمودار 3-3- ميزان رشد توليد روش‌هاي مختلف توليد PO
شكل 2-1 : وضعيت جهاني توليد، مازاد ظرفيت و مصرف PO (سال 2000 )
شكل 2-2 : وضعيت جهاني توليد، مازاد ظرفيت و مصرف PO (سال 2010 )
شكل 3-1 – قسمت‌هاي اكسيداسيون، اپوكسيداسيون و جداسازي
شكل 3-2- قسمت خالص‌سازي اكسيد پروپيلن
شكل 3-3- قسمت آب‌زدايي و هيدروژناسيون

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1381
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 110

تلفن: 44277189 (021) و 11-44266510 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

logo-samandehi

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات