پارسی English
صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

رتبه موضوع:
  • 12 رای - 3.42 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كاتاليزور متالوسين
#1
فهرست مطالب صفحه
خلاصه
مقدمه
فصل اول 1
1-1- معرفي متالوسن‌ها 2
1-2- تاريخچه 3
1-3- مكانيزم عمل متالوسن ها در پليمريزاسيون 5
1-4- تقاوت كاتاليزورهاي متالوسن و زيگلرناتا 8
1-5- فوايد و معايب متالوسن ها 10
1-6- انواع متالوسن 12
1-7- كاربرد متالوسن ها 25
1-7-1- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌اتيلن
1-7-2- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌پروپيلن
1-7-3- كاربرد متالوسن ها در توليد الاستومرها
1-7-4- كاربرد متالوسن ها در توليد اينتر پليمر اتيلن استايرن
1-7-5- كاربرد متالوسن ها در توليد كوپليمرهاي سيكلوالفين(COC)
1-7-6- كاربرد متالوسن ها در توليد پلي‌سيكلوهگزين اتيلن (PCHE)
1-8- نقش كاتاليزور كمكي (Co Catalyst) 34
1-9- نقش پايه كاتاليزور 36
1-10- كالاي جايگزين 38
1-11- قيمت داخلي و جهاني متالوسن ها 40
منابع 41
فصل دوم 44
2-1 – بررسي بازار جهاني عرضه و تقاضا براي كاتاليزورهاي متالوسن 45
2-1-1- ميزان رشد پلي‌اتيلن متالوسني (mPE)
2-1-2- ميزان رشد پلي پروپيلن متالوسني (mPP)
2-1-3- ميزان رشد EPDM متالوسني
2-1-4- ميزان رشد كوپليمرهاي سيلكوالفين COC
2-1-5- ميزان رشد اينتر پليمر اتيلن استايرن متالوسني(mESI)
2-1-6- ميزان رشد پلي سيكلوهگزين اتيلن ( PCHE)
2-2- بررسي وضعيت توليد و مصرف در مناطق مختلف جهان 48
2-2-1- توليد كنندگان كاتاليزورهاي متالوسن 48
2-2-1-1- تقسيم بندي توليد كنندگان كاتاليزورهاي تك موضعي بر مبناي
زمينه فعاليتشان
الف- توليد كنندگان اختصاصي كاتاليزورDedicated
ب – توليد كنندگان داراي ليسانس كاتاليزور و تكنولوژي فرآيند توليد پليمر
ج – توليد كنندگان پليمر داراي تكنولوژي اختصاصي
2-2-2- مصرف كنندگان كاتاليزورهاي متالوسن 51
2-2-2-1- ميزان توليد پلي اتيلن متالوسني در دنيا 51
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپاي غربي
ج- ژاپن
2-2-2-2- ميزان توليد پلي پروپيلن متالوسني در دنيا 54
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپاي غربي
ج- ژاپن
2-2-2-3- ميزان توليد EPDM متالوسني در دنيا 56
الف- ايالات متحده آمريكا
ب- اروپاي غربي
ج- ژاپن
2-2-2-4- ميزان توليد COC در دنيا 58
2-2-2-5- ميزان توليد پليمر اتيلن استايرن (mESI)در دنيا 59
2-2-2-6- ميزان توليد پلي‌سيكلوهگزيل اتيلن (PCHE) در دنيا 60
2-3- بررسي بازارهاي بين المللي (بازاراهاي هدف) 61
2-3-1- اروپاي شرقي
2-3-2- آسيا- اقيانوسيه
2-3-3- كشورهاي آفريقايي
2-4- بررسي بازار ايران 70
2-4-1- واحدهاي توليد پلي اتيلن
2-4-2- واحدهاي توليد پلي پروپيلن
2-5- جمع بندي بازارهاي هدف براي صادرات ومصرف داخلي متالوسن 74
منابع 76

فصل سوم 77
3-1- معرفي روشهاي موجود براي توليد كاتاليزورهاي متالوسن 78
3-2- برآورد پايداري تكنولوژي 81
3-3- انتخاب روش بهينه 82
3-3-1- شرح فرايند روش جانشين (روش “Fina/Targor/BASF”)
الف - شيمي واكنش
ب - شرح فرايند
3-3-2- بررسي فني و شرح فرآيند روش بهينه توليد متالوسن و متالوسن همراه با
كوكاتاليزور و پايه Bis (n-butyl cyclopentadienyl) Zirconium Dichloride
3-3-2-1- بررسي ظرفيت هاي مختلف توليد وانتخاب ظرفيت بهينه
3-3-2-2- خصوصيات فيزيكي وشيميايي مواد اوليه و محصول
3-3-2-3- شرح فرايند توليد متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
الف- شيمي واكنش
ب – شرح فرآيند و مباني طراحي
ب –1- شرح فرآيند و مباني طراحي براي توليد متالوسن
ب – 1-1- مباني و فرضيات طراحي
ب –1-2- شرح فرآيند
ب –1-3- تجهيزات
ب –1-4- مواد اوليه و سرويسهاي جانبي
ب 2-1- مباني و فرضيات طراحي
ب – 2-2- شرح فرآيند
ب – 2-3- تجهيزات
ب –2-4- مواد اوليه و سرويسهاي جانبي
3-3-2-4- كنترل كيفي و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز
الف-كنترل كيفي
ب- تجهيزات آزمايشگاهي
3-4- بررسي قيمت داخلي و جهاني مواد اوليه و چگونگي تامين آنها 134
3-5- بررسي جنبه هاي ايمني وحفاظتي دركارخانه و مسائل زيست محيطي 136
3-5-1- حمل ونگهداري مواد اوليه
3-5-2- مسائل زيست محيطي
3-6- تعيين نيروي انساني مورد نياز و نحوه آموزش پرسنل 140
3-7- پيش بيني و تنظيم برنامه زمان بندي براي اجراي طرح 143
منابع 145
فصل چهارم 146
4-1-بررسي و تعيين زمين مورد نياز، فضاي ساختمانها و نيازهاي طرح از جنبه خود اتكايي 147
4-1-1- تعيين محل استقرار طرح با توجه به عوامل مختلف
4-1-2- تعيين زمين مورد نياز
4-1-3- تعيين فضاي دپارتمانها و مشخصات كلي ساختمانهاي مختلف كارخانه توليد
متالوسن و متالوسن همراه با كوكاتاليزور وپايه
4-1-4- بررسي نيازهاي طرح از جنبه خود اتكايي به تعميرات عمومي و تجهيزات لازم
4-2-مباني، تعاريف و برآورد سرمايه گذاري ثابت 150
4-2-1 – مباني و پيش فرضهاي برآورد سرمايه گذاري ثابت
4-2-1-1- هزينه تجهيزات فرآيندي(Process Equipment Cost)
4-2-1-2- هزينه هاي وابسته (Associated Material Cost)
4-2-1-3 –كل قيمت تجهيزات و هزينه هاي وابسته (Direct Material Cost)
4-2-1-4- هزينه هاي مربوط به واردات (Purchase Adjustment Cost)
4-2-1-5- هزينه هاي نصب(Installation Labor Cost)
4-2-1-6- هزينه هاي مستقيم واحد (Plant Direct Cost)
4-2-1-7- هزينه هاي حمل و نقل و بيمه تجهيزات(Equipment Freight and Insurance)
4-2-1-8- هزينه هاي تشكيلاتي و بالاسري (Construction Overhead)
4-2-1-9- هزينه هاي مهندسي (Engineering Fees)
4-2-1-10- كل هزينه هاي خالص واحد (Plant Net Total Cost)
4-2-1-11- هزينه هاي پيش بيني نشده
4-2-1-12- مدول كل (Total Module Cost)
4-2-1-13- هزينه آماده سازي سايت (Site Development Cost)
4-2-1-14- هزينه ساختمانهاي خط توليد (Cost of Process Buildings)
4-2-1-15- هزينه تجهيزات خارج از خط توليد و ساختمانهاي عمومي(Offi Site & General Facilities)
4-2-1-16- هزينه قطعات يدكي(Spare Part Fees)
4-2-1-17- هزينه هاي آموزشي (Training Fees)
4-2-1-18- هزينه هاي پيش راه اندازي و راه اندازي(Commissioning & Start Up Cost)
4-2-1-19- هزينه تجهيزات آزمايشگاهي (Laboratory Equipment Cost)
4-2-1-20- هزينه خريد زمين
4-2-1-21- حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز
4-2-1-21-1- حق انشعاب آب و گاز
4-2-1-21-2- حق انشعاب برق
4-2-1-21-3- حق انشعاب تلفن
4-2-1-22- هزينه تجهيزات ساختمانها و كارگاه ها (Work Shop & Office Furniture)
4-2-1-23- هزينه بازرسي (Inspection Costs)
4-2-1-24- هزينه وسايل نقليه (Vehicle Cost)
4-2-1-25- حق دانش فني (Know How)
4-2-1-26- سرمايه گذاري ثابت واحد (Fixed Capital Investment )
4-2-1-27- تغييرات در برآورد سرمايه گذاري ثابت (Contingency)
4-2-2- برآورد سرمايه گذاري ثابت براي ظرفيت اسمي 5 تن در سال
4-2-2-1- برآورد سرمايه گذاري ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
4-2-2-2- برآورد سرمايه گذاري ثابت جهت احداث واحد توليد متالوسن
همراه باكوكاتاليزور و پايه
4-3- مباني، تعاريف و برآورد قيمت تمام شده محصول(Production Cost) 165
4-3-1-مباني، تعاريف و پيش فرضهاي برآورد قيمت تمام شده محصول
4-3-1-1- هزينه مواد اوليه (Raw Material Cost)
4-3-1-2- ارزش محصولات جانبي(Byproduct Credit)
4-3-1-3- هزينه استهلاكات (Depreciation Cost)
4-3-1-4- هزينه تعميرات و نگهداري
4-3-1-5- هزينه سرويسهاي جانبي
4-3-1-5-1- هزينه سرويسهاي جانبي توليدي
4-3-1-5-2- هزينه سرويسهاي جانبي عملياتي
4-3-1-6- هزينه دستمزدها
4-3-1-6-1- دستمزدهاي مستقيم
4-3-1-6-1-1- دستمزدهاي مستقيم توليدي
4-3-1-6-1-2- دستمزدهاي مستقيم عملياتي
4-3-1-6-2- دستمزدهاي غير مستقيم
4-3-1-7- هزينه بيمه سهم كارفرما
4-3-1-8- هزينه هاي توليدي
4-3-1-9- هزينه هاي عملياتي
4-3-1-10- هزينه هاي غير عملياتي
4-3-1-11- قيمت تمام شده محصول و قيمت فروش محصول
4-3-2- برآورد قيمت تمام شده محصول 175
4-3-2-1-برآورد قيمت تمام شده محصول متالوسن با ظرفيت اسمي 5 تن در سال
4-3-2-2-برآورد قيمت تمام شده محصول براي متالوسن همراه با كوكاتاليزور و پايه
با ظرفيت 5 تن در سال
4-4- سرمايه در گردش (Working Capital) 193
4-4-1- مباني و پيش فرضهاي برآورد سرمايه در گردش
4-4-2- برآورد سرمايه در گردش براي ظرفيت اسمي 5 تن در سال
4-5- هزينه هاي غير عملياتي 198
4-5-1- هزينه هاي قبل از بهره برداري (Pre Commissioning Cost)
4-6- تامين منابع مالي پروژه 202
4-7- بررسي فاكتورهاي مهم اقتصادي براي دو كارخانه مورد بررسي در اين گزارش 208
4-7-1- نقطه سر به سر (Break Even Point) 4-7-1-1- تعيين نقطه سر به سر براي واحد توليد متالوسن و متالوسن همراه
با كوكاتاليزور وپايه
4-7-2- تعيين دوره بازگشت سرمايه
4-7-3- جدول نحوه هزينه سرمايه گذاري ثابت
4-7-4- جدول حساب سود و زيان
4-7-4-1- تشكيل جدول حساب سود و زيان براي دو كارخانه مورد بحث در گزارش
4-7-5-خالص ارزش فعلي (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
4-7-5-1- محاسبه خالص ارزش فعلي (NPV) و دوره بازگشت سرمايه
4-7-6- نرخ بازده داخلي(IRR)
4-7-6-1- محاسبه نرخ بازده داخلي (IRR)
4-8- جمع بندي و نتيجه گيري 224
منابع 229
توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار
3- کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1382
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: هران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، خیابان گلها،

بن بست گلهای یکم، پلاک 2 ، طبقه 5

تلفن: 88562457 (021)

فکس: 88562457 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

logo-samandehi

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات