پارسی English
صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

رتبه موضوع:
  • 27 رای - 2.63 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) مجتمع كود تريپل سوپر فسفات (TSP)
#1

چكيده طرح مطالعات امكان سنجي مجتمع كود تريپل سوپر فسفات (TSP) ظرفيت طرح (300 هزار تن)


مشخصات كلي طرح


عنوانمطالعات امكان سنجي مجتمع كود تريپل سوپر فسفات (TSP)

ظرفيت طرح ( هزار تن)

300

مواد اوليه

گوگرد، كاتاليست، خاك فسفات، خاك رس، ضد كف و پودر سنگ آهك

محل تأمين ماده اوليه

كاتاليست وارداتي بقيه از داخل

موارد استفاده محصول

كود كشاورزي

بررسي بازار


قيمت جهاني

230 دلار به ازاي هر تن

ميزان مصرف داخلي

300000 تن

ميزان واردات( هزار تن)

300000 تن

ميزان صادرات( هزار تن)

-

توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

-

مباحث اقتصادي طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

100 نفر

تعداد روزهاي كاري

330 روز

مساحت زمين

100000 متر مربع

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

1.8 ميليون ريال به ازاي هر تن

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

540000

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

730196

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

55177

سرمايه كل( ميليون ريال)

785373

تسهيلات بانكي بلند مدت

ارزي( پوند)

16118812

ريالي( ميليون ريال)

197678

تسهيلات بانكي كوتاه مدت (ميليون ريال)

38624

نقطه سربسر(%)

35%

دوره برگشت سرمايه ( سال)

2.7 سال

نرخ بازده داخلي IRR) )

28%فهرست


فصل اول: ويژگيهاي اسيد سولفوريك
1-1- معرفي محصول و مشخصات آن 2
1-2- موارد كاربرد 4
1-3- كالاهاي جايگزين 10
1-4- قيمت داخلي و جهاني اسيد سولفوريك 11
1-5- مسائل زيست محيطي 11

فصل دوم: بررسي بازار جهاني و منطقه اي اسيد سولفوريك

2-1- عرضه و تقاضاي اسيد سولفوريك در جهان 14
2-2- توليد كنندگان عمده جهان 15
2-3- ظرفيت توليد در مناطق مختلف جهان 17
2-4- عرضه و تقاضاي اسيد سولفوريك در مناطق مختلف جهان 19
2-5- تراز مصرف اسيد سولفوريك در مناطق مختلف جهان 22
2-6- بررسي عرضه و تقاضاي اسيد سولفوريك در مناطق خاورميانه 22
2-7- امكان كسب بازار صادراتي 26
2-8- ظرفيت و ميزان توليد داخلي 27
2-9- واردات و صادرات اسيد سولفوريك 29
2-10- بررسي موارد كاربرد اسيد سولفوريك در كشور 29
2-11- جمع بندي بازار داخلي اسيد سولفوريك 36

فصل سوم: معرفي اسيد فسفريك

3-1- مقدمه 38
3-2- معرفي محصول 39
3-3- معرفي محصولات جانبي 43
3-4- معرفي مواد اوليه 45
3-5- موارد كاربرد محصول 47
3-6- قيمتهاي داخلي و جهاني محصول و مواد اوليه 50
3-7- قيمتهاي داخلي 63


فصل چهارم: مشخصات كود TSP

4-1- معرفي انواع محصول و مشخصات آنها66
4-2- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها74
4-3- كاربرد و موارد مصرف محصولات86
4-4- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول و مواد اوليه 88
4-5- قيمت داخلي و جهاني محصولات و مواد اوليه 90
4-6- استانداردهاي موجود براي محصول و مواد اوليه 92
4-7- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني 95


فصل پنجم: بررسي بازار كود TSP

5-1- بررسي تقاضاي داخل با توجه به ميزان مصرف 100
5-2- بررسي تقاضاي داخل با توجه به طرحهاي در دست اجرا 104
5-3- پيش بيني تقاضاي داخل در سالهاي عمر طرح 104
5-4- بررسي تقاضاي منطقه اي و جهاني محصولات 104
5-5- بررسي عرضه محصولات با توجه به ظرفيت توليد در داخل كشور 112
5-6- بررسي عرضه محصولات با توجه به سرمايه گذاري شركتهاي رقيب در داخل كشور 112
5-7- بررسي عرضه منطقه اي و جهاني محصولات در گذشته، حال و آينده 112
5-8- بررسي روند واردات و صادرات محصولات در گذشته، حال و آينده 113
5-9- بررسي مزيتهاي رقابتي توليد محصولات در كشور 114
5-10- تحليل بازار محصولات با توجه به عرضه و تقاضاي داخلي، منطقه اي و جهاني 114
5-11- تحليل ريسك صادرات 117
5-12- معرفي و بررسي بازارهاي جديد مصرف 118
5-13-منابع تامين مواد اوليه، توان توليد داخلي و واردات 118فصل ششم: بررسي فني اسيد سولفوريك

6-1- مقدمه 127
6-2- معرفي صاحبان دانش فني 129
6-3- براورد پايداري تكنولوژي و تعيين عمر اقتصادي فرايندهاي اسيد سولفوريك 131
6-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 132
6-5- تعيين زمان كاركرد واحد 132
6-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 133
6-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 133
6-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 134
6-9- شرح فرايند توليد اسيد سولفوريك با گوگرد عنصري 135
6-10- شرح سيستمهاي يوتيليتي 139
6-11- ارائه نقشه Block Flow Diagram 139
6-12-ارائه نقشه هاي Process Flow Diagram 140
6-13-ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي 141
6-14- معرفي سازندگان داخلي و خارجي تجهيزات 143
6-15- تعيين نيروي انساني مورد نياز 147
6-16- بررسي مسائل ايمني و زيست محيطي 148
6-17- براورد زيربناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 149
6-18- مكان يابي احداث واحد بر اساس پارامترهاي تاثيرگذار 150


فصل هفتم: بررسي فني اسيد فسفريك

7-1- مقدمه 152
7-2- شرح فرايند توليد اسيد فسفريك 155
7-3- معرفي صاحبان دانش فني 166
7-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 166
7-5- تعيين زمان كاركرد واحد 166
7-6- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 167
7-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 169
7-8- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 171
7-9- ارائه نقشه هاي Process Flow Diagram 173
7-10-ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي فرايند 173
7-11- معرفي سازندگان داخلي و خارجي تجهيزات 178
7-12- تعيين نيروي انساني مورد نياز 183
7-13- بررسي مسائل ايمني و زيست محيطي 184
7-14- براورد زيربناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 185
7-15- مكان يابي احداث واحد بر اساس پارامترهاي تاثيرگذار 186

فصل هشتم: بررسي فني كود TSP

8-1- معرفي فرايندهاي توليد كود TSP 188
8-2- معرفي صاحبان دانش فني 202
8-3- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 203
8-4- تعيين زمان كاركرد واحد 203
8-5- تعيين مشخصات و مقدار توليد محصولات 203
8-6- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 204
8-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتي ها 204
8-8- شرح فرايند 206
8-9- ميزان مصرف مواد اوليه و يوتيليتي ها به تفكيك هر واحد 207
8-10- ارائه نقشه Block Flow Diagram 208
8-11-ارائه ليست تجهيزات و ماشين آلات اصلي 210
8-12- مشخصات تجهيزات اصلي فرايند 212
8-13- معرفي سازندگان داخلي و خارجي تجهيزات 212
8-14- تعيين نيروي انساني مورد نياز 215
8-15- مواد دفعي و پسابهاي توليدي 216
8-16- براورد زيربناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 217
8-17- براورد زمين مورد نياز 217
8-18- پيشنهاد كلي جهت مكان يابي واحد 217
8-19- نتيجه گيري و ارائه نكات مهم 218


فصل نهم: بررسي فني مجتمع TSP

9-1- ارائه نقشه Block Flow Diagram 221
9-2- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 222
9-3- تعيين زمان كاركرد واحد 222
9-4- تعيين مقدار توليد محصول 222
9-5- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 223
9-6- مشخصات يوتيليتي هاي مورد نياز 224
9-7- ميزان مصرف يوتيليتي ها در مجتمع 226
9-8- تعيين نيروي انساني مورد نياز 226
9-9- براورد زيربناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 227
9-10- براورد زمين مورد نياز 228
فصل دهم: بررسي مالي اقتصادي مجتمع

10-1- براورد سرمايه گذاري ثابت 231
10-2- براورد سرمايه در گردش 240
10-3- براورد هزينه هاي عملياتي توليد 242
10-4- هزينه هاي غيرعملياتي توليد 246
10-5- براورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه ها 249
10-6- براورد فروش ساليانه محصولات طرح 250
10-7- هزينه هاي ثابت و متغير 251
10-8- محاسبه سود و زيان جريان نقدي 252
فصل يازدهم: تجزيه و تحليل اقتصادي مالي مجتمع TSP

11-1- نرخ بازگشت داخلي 258
11-2- دوره بازگشت سرمايه 258
11-3- نرخ بازگشت داخلي براي آورده سهامداران 258
11-4- ارزش فعلي خالص 259
11-5- تحليل نقطه سربه سر 259
11-6- ارزش افزوده طرح 260
11-7- بهره وري طرح 261
11-8- آناليز حساسيت پروژه 261
11-9- داده هاي ورودي براي محاسبات مالي اقتصادي با كامفار 266
11-10- نتايج اقتصادي مالي طرح توليد كود TSP با ظرفيت 300000 تن در سال 269
نتيجه گيري 321
منابع مطالعاتي 322

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1384
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 110

تلفن: 44277189 (021) و 11-44266510 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

logo-samandehi

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات