پارسی English
صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

رتبه موضوع:
  • 23 رای - 2.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد پلي وينيل الكل (PVA)
#1

چكيده طرح توليد پلي وينيل الكل ظرفيت طرح (21 هزار تن)
مشخصات كلي طرح


عنوانامكان سنجي فني و اقتصادي كامل توليد پلي وينيل الكل

ظرفيت طرح ( هزار تن)

21

مواد اوليه

وينيل استات مونومر،اتيل استات،سديم هيدروكسيد،ايزوپروپانول،متانول، هيدروكينون متيل اتر،سولفوريك اسيدو آزوبيس ايزوبوتيرونيتريل

محل تامين ماده اوليه

همدان ، واحدهاي مجاور همدان و پتروشيمي بندر امام

محل اجراي طرح

موارد استفاده محصول

ماده كمكي پليمريزاسيون(توليد پلي وينيل استات و پلي وينيل كلرايد)،انواع چسب،آهار منسوجات،آهار فرش ماشيني،كاشي و سراميك و توليد پلي وينيل بوتيرال.

بررسي بازار


قيمت وارداتي

15500 ريال به ازاي هر كيلوگرم*

ميزان مصرف داخلي

حدود14500 تن در سال تخمين زده مي شود(در سال 1386)

ميزان واردات( هزار تن)

3/5 (در سال 1382)

ميزان صادرات( هزار تن)

بسيار ناچيز (در سال 1381)

توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد

در حال حاضر اين ماده در كشور توليد نمي شود

0مباحث اقتصادي طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

131 نفر

تعداد روزهاي كاري

330

مساحت زمين

80،000~

قيمت فروش محصول( ميليون ريال)

73/14 (به ازاي هر تن)

قيمت فروش محصول جانبي( ميليون ريال)

3/3(به ازاي هر تن)

فروش ساليانه ( ميليون ريال)

400،044

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

210،384

سرمايه در گردش( ميليون ريال)

158،59

سرمايه كل( ميليون ريال)

368،443

تسهيلات بانكي

ارزي( دلار)

13،839،187

ريالي( ميليون ريال)

856،211

كل( ميليون ريال)

105،328

نقطه سربسر(%)

75/66 (متوسط 5 سال اول)

دوره برگشت سرمايه ( سال)

4

نرخ بازده داخلي IRR) )

19/20%


* قيمت پلي وينيل الكل در مناطق مختلف و بسته به گريد و خصوصيات محصول بسيار متغير است.رقم مذكور حد پايين قيمت پلي وينيل الكل وارداتي براي گريد درجه هيدروليز متوسط است.

فهرست صفحه
پيشگفتار ر
مقدمه س
خلاصه ش
فصل اول : تعيين ويژگيهاي پلي وينيل الكل و مواد اوليه مورد نياز
1-1- تاريخچه پلي وينيل الكل 2
1-2- شيمي و چگونگي توليد پلي وينيل الكل 3
1-3- خصوصيات فيزيكي پلي وينيل الكل 4
1-3-1- حلاليت 12
1-3-2- دماي گذار شيشه اي 17
1-3-3- نقطه ذوب 17
1-3-4- ويسكوزيته محلول 17
1-3-5- ويسكوزيته دروني يا اصلي 18
1-3-6- تاثير مواد افزودني بر ويسكوزيته 19
1-3-7- نيروي كشش 23
1-3-8- كشش سطحي 24
1-3-9- چسبندگي 28
1-3-10- تشكيل كف 28
1-3-11- مقاومت در برابر آب 29
1-4- مشخصات شيميايي پلي وينيل الكل 29
1-4-1- واكنشهاي شيميايي پلي وينيل الكل 30
1-4-2- پيوندهاي عرضي - اتصالات شبكه اي 33
1-4-3- خاصيت ژلاتيني (سفت شدن پلي وينيل الكل) 34
1-4-4- عوامل شيميايي توليد كننده كمپلكس پايدار پلي وينيل الكل 34
1-4-5- كوپليمرهاي پيوندي 37
1-4-6- تجزيه حرارتي 37
1-5- مواد اوليه ومحصول جانبي در فرايند توليد پلي وينيل الكل 38
1-5-1- وينيل استات 39
1-5-2- متانول 48
1-5-3- اتيل استات 50
1-5-4- سديم هيدروكسيد، سود سوز آور(NaOH) 52
1-5-5- سولفوريك اسيد(H2SO4) 52
1-5-6- استيك اسيد (محصول جانبي) 53
1-6- كاربردهاي پلي وينيل الكل 60
1-6-1- آهار الياف در منسوجات 61
1-6-2- چسبها 63
1-6-3- صنعت كاغذ 65
1-6-4-توليد رزين پلي وينيل بوتيرال 67
1-6-5- ماده كمكي در فرآيند پليمريزاسيون 68
1-6-6 - مصارف جانبي 69
1-6-6-1- كاربرد در لوازم آرايش 70
1-6-6-2- كاربردهاي ساختماني 70
1-6-7- مقايسه اهميت كاربردهاي پلي وينيل الكل دركشورهاي مختلف 71
1-7- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول و مواد اوليه 73
1-7-1- كالاهاي جايگزين محصول 73
1-7-2- كالاهاي جايگزين مواد اوليه 74
1-8- قيمت داخلي و جهاني محصولات و پيش بيني قيمت در پنج سال آينده 74
1-9- استانداردهاي موجود براي محصول ، مواد اوليه و محصول جانبي 75
1-9-1- استانداردهاي محصول 75
1-9-2- استانداردهاي مواد اوليه و محصول جانبي 75
1-9-2-1- وينيل استات مونومر 75
1-9-2-2- متانول 76
1-9-2-3-استيك اسيد(محصول جانبي) 77
1-10- بررسي مسائل زيست محيطي، ايمني و ذخيره سازي مواد اوليه 78
1-10-1- بررسي جنبه هاي ايمني و حفاظتي مواد اوليه 78
1-10-1-1- وينيل استات مونومر 78
1-10-1-2- متانول 82
1-10-2- نحوه ذخيره سازي مواد اوليه 86
1-10-2-1- وينيل استات مونومر 86
1-10-2-2- متانول 87
1-10-3- مسائل زيست محيطي 89
1-10-3-1- وينيل استات مونومر 89
1-10-3-2- متانول 90
فصل دوم : بررسي بازار جهاني و داخلي پلي وينيل الكل
2-1- بررسي بازار جهاني 93
2-2- بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي پلي وينيل الكل در نواحي مختلف جهان 103
2-2-1- قاره آمريكا 103
2-2-1-1- ايالات متحده آمريكا 103
2-2-1-2- كانادا 105
2-2-1-3- مكزيك 106
2-2-2- اروپا 113
2-2-2-1- اروپاي غربي 113
2-2-2-2-اروپاي شرقي 118
2-2-3- آسيا 124
2-2-3-1- ژاپن 124
2-2-3-2-ساير كشورهاي آسيايي 129
2-2-3-2-1- جمهوري كره 130
2-2-3-3-2- تايوان 130
2-2-3-2-3- جمهوري خلق چين 131
2-2-3-2-4- ساير كشورها 132
2-3- جمع بندي و نتيجه گري بازارهاي خارجي 141
2-3-1- قاره آمريكا 141
2-3-2- قاره اروپا (اروپاي غربي و شرقي) 142
2-3-3- قاره آسيا 143
2-4- بازار داخلي 144
2-4-1- ميزان توليد و واردات پلي وينيل الكل در ايران 144
2-4-2- بررسي واحدهاي مصرف كننده پلي وينيل الكل در ايران 147
2-4-2-1- ميزان مصرف پلي وينيل الكل بعنوان ماده كمكي در پليمريزاسيون 147
2-4-2-1-1- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در توليد پلي وينيل استات 147
2-4-2-1-2- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در توليد پلي وينيل كلرايد 149
2-4-2-2- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در مواد كمكي (تعاوني) نساجي 151
2-4-2-3- ميزان مصرف پلي وينيل الكل در تهيه انواع چسبها 152
2-4-2-4- ميزان مصرف پلي ويينل الكل دركاشي و سراميك 153
2-4-2-5- ميزان مصرف پلي ويينل الكل در تهيه آهار فرش ماشيني 153
2-4-2-6- ميزان مصرف پلي ويينل الكل به منظور توليد پلي وينيل بوتيرال 154
2-4-3- جمع بندي و نتيجه گيري بازار داخلي 155
2-5- تحليل بازار داخلي و جهاني پلي وينيل الكل 161
2-5-1- تحليل بازار خارجي 161
2-5-1-1- ايالات متحده آمريكا 162
2-5-1-2- كانادا 162
2-5-1-3- مكزيك 163
2-5-1-4- اروپاي غربي 163
2-5-1-5- اروپاي شرقي 163
2-5-1-6- ژاپن 163
2-5-1-7- جمهوري خلق چين 163
2-5-1-8- تايوان 163
2-5-1-9- جمهوري كره 164
2-5-2- تحليل بازار داخلي 164
2-6- بازارهاي هدف داخلي و خارجي و تحليل ريسك صادرات و پيشنهاد ظرفيت بهينه 164
2-7- بررسي روند قيمت داخلي و جهاني پلي وينيل الكل و تحليل آن 168
2-7-1- بررسي قيمت داخلي پلي وينيل الكل 168
2-7-2- بررسي روند قيمت جهاني پلي وينيل الكل 169
2-7-2-1- ايالات متحده آمريكا 169
2-7-2-2- اروپاي غربي 171
2-7-2-3- آسيا 171
2-8- بررسي و معرفي بازارهاي جديد مصرف 174
فصل سوم : بررسي فني
3-1- تعيين ظرفيت توليد 176
3-2- تكنولوژي ساخت و روشهاي مختلف توليد پليمر پلي وينيل الكل 176
3-2-1- روشهاي آزمايشگاهي توليد پليمر پلي وينيل الكل 176
3-2-2- روش صنعتي توليد پليمر پلي وينيل الكل 177
3-2-3- نتيجه گيري و انتخاب روش بهينه 177
3-3 - شيمي واكنش 178
3-3-1- تهيه پلي وينيل الكل از پليمر پلي وينيل استات 178
3-3-1-1- شاخه دار شدن پلي وينيل استات 179
3-3-1-2- هيدروليز پلي وينيل استات 180
3-3-2- تهيه پلي وينيل الكل از وينيل استات مونومر 182
3-4- شرح كامل فرآيند توليد پلي وينيل الكل 183
3-4-1- مروري بر فرآيند 183
3-4-2- شرح فرآيند 185
3-4-2-1- ذخيره سازي و تخليص مواد اوليه 187
3-4-2-2- پليمريزاسيون و هيدروليز 187
3-4-2-3- جداسازي حلال و خشك كردن محصول 188
3-4-2-4- انتقال توده محصول 189
3-4-2-5- بازيافت حلال و محصول جانبي 189
3-4-3- بحثهايي پيرامون فرآيند 199
3-5- معرفي توليد كنندگان و شركتهاي مهم صاحب ليسانس 200
3-6- اخذ استعلام براي ماشين آلات، تجهيزات و سرمايه گذاري پروژه 200
3-7- تعيين مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه و منبع تامين آنها 203
3-8-تعيين مشخصات و مقدار مصرف يوتيليتيها (سرويسهاي جانبي) 222
3-9- مشخص نمودن ساخت داخل و خارج تجهيزات و ماشين آلات فرآيند 229
3-10- معرفي سازندگان داخلي و خارجي تجهيزات و ماشين آلات 231
3-11- تعيين نيروي انساني مورد نياز 231
3-12- بررسي مسائل مربوط به حمل، ذخيره، ايمني، حفاظت و دفع
پسابهاي صنعتي و مسائل زيست محيطي محصول و محصول جانبي 233
3-13- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 237
3-14- برآورد زمين مورد نياز 238
3-15- ارائه پيشنهاد جهت مكان يابي احداث واحد توليد پلي وينيل الكل 239
3-15-1- تامين خوراك و مواد اوليه كارخانه 240
3-15-2- امكانات زير بنايي 240
3-15-2-1- برق 240
3-15-2-2- آب 241
3-15-2-3-گاز 241
3-15-2-4- تلفن 242
3-15-2-5- قيمت زمين 242
3-15-2-6- معافيت مالياتي 242
3-15-2-7-صادرات 242
3-15-2-8- بازار داخلي 242
3-15-3- جمع بندي انتخاب سايت 243
فصل چهارم: بررسي مالي و اقتصادي
4- بررسي مالي و اقتصادي توليد پلي وينيل الكل با ظرفيت 21000 تن در سال 245
4-1- برآورد ميزان سرمايه ثابت طرح 245
4-2- هزينه هاي عملياتي توليد (Production Operating Costs) 253
4-3- هزينه هاي غير عملياتي توليد 256
4-4- هزينه هاي ثابت و متغير 257
4-5- برآورد ميزان سرمايه در گردش(Working Capital) 257
4-6- تعيين قيمت فروش محصول 258
4-7- برآورد ميزان فروش 259
4-8- ارائه نتايج بررسي اقتصادي طرح توليد پلي وينيل الكل با
ظرفيت 21 هزار تن در سال 260
4-9- تحليل حساسيت پارامترهاي مهم اقتصادي 265
4-9-1- تحليل حساسيت پروژه با5% كاهش قيمت VAM 266
4-9-2- تحليل حساسيت پروژه با5 % افزايش قيمت VAM 270
4-9-3- تحليل حساسيت پروژه با 5% افزايش در قيمت فروش محصول 273
4-9-4- تحليل حساسيت پروژه با 5% كاهش در قيمت فروش محصول 276
4-9-5- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش سرمايه ثابت 279
4-9-6- تحليل حساسيت پروژه با 10% افزايش نرخ ارز 282
4-9-7- تحليل حساسيت پروژه با 5% افزايش سرمايه ثابت و 5% افزايش قيمت VAM 285
4-10- نتيجه گيري 288
4-11- ارائه نتايج بدست آمده توسط نرم افزارComfarIII براي واحد توليد
پلي وينيل الكل با ظرفيت 21 هزار تن در سال 289
منابع 360
پيوست ها 365 

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، خیابان گلها،

بن بست گلهای یکم، پلاک 2 ، طبقه 5

تلفن: 88562457 (021)

فکس: 88361960 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

logo-samandehi

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات