پارسی English
صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

رتبه موضوع:
  • 33 رای - 3.27 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد کولين کلرايد (choline chloride)
#1
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد کولين کلرايد (choline chloride)


عنوان صفحه
فصل اول : کولين کلرايد 1
1-1- معرفي انواع محصول و مشخصات آنها 4
1-1-1- مقدمه 4
1-1-2- معرفي انواع محصول 4
1-1-3- مشخصات و خواص فيزيکي- شيميائي محصول کولين کلرايد 8
1-2- معرفي انواع مواد اوليه و مشخصات آنها 10
1-2-1- معرفي انواع ومشخصات اتيلن اکسايد 10
1-2-2- معرفي انواع ومشخصات اسيد کلريدريک 13
1-2-3- معرفي انواع ومشخصات تري متيل آمين 16
1-3- کاربرد و موارد مصرف 18
1-4- کالا يا کالاهاي جايگزين 19
1-5- قيمت داخلي و جهاني محصولات و مواد اوليه 22
1-5-1- قيمت محصولات 23
1-5-1- الف - ميانگين قيمت کولين کلرايد وارداتي 23
1-5-1- ب - ميانگين قيمت کولين کلرايد در بازار آمريکا 24
1-5-1- ج - استعلام قيمت از شرکتهاي توليد کننده 25
1- 5-1- د- پيش بيني قيمت محصولات در جهان بويژه آسيا 26
1- 5 -2- قيمت مواد اوليه 26
1-5-3- تحليل قيمتها 29
1-5-4- روند قيمت محصولات در ايران 29
1- 5- 5- قيمت فروش پيشنهاد براي کولين 30
1-6- استانداردهاي جهاني براي محصول و مواد اوليه 30
1-6-1- استانداردهاي جهاني کولين کلرايد 31
1-6-2- استانداردهاي جهاني مواد اوليه 32
1-6-2- الف- شماره استانداردهاي جهاني اتيلن اکسايد 32
1-6-2- ب- شماره استانداردهاي جهاني اسيد کلريدريک 34
1-6-2- ج- شماره استانداردهاي جهاني تري متيل آمين 35
1-6-3 - علائم و نامهاي اختصاري 37
1-7- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي كولين كلرايد ومواد اوليه 38
1-7-1- الف- کولين کلرايد و باز کولين 38
1-7-2- مواد اوليه 40
1-7-2- الف- اسيد کلريدريک 40
1-7-2- ب- اتيلن اکسايد 42
1-7-2- ج- تري متيل آمين 45
1-7-3- منابع 47

عنوان صفحه

2- فصل دوم: بررسي و تحليل بازارکولين کلرايد 3
2-1- بررسي عرضه وتقاضاي جهاني 3
2-1-1- بررسي بازار قاره آمريکا 4
2-1-1- الف - بررسي بازار ايالات متحده آمريکا 4
2-1-1- ب - بررسي بازار کانادا 6
2-1-1- ج- بررسي بازار مکزيک 9
2-1-1- د- بررسي بازار برزيل 11
2-1-2- بررسي بازار اروپاي غربي 12
2-1-3- بررسي بازار ژاپن 15
2-1-4- بررسي بازار بقيه کشورهاي آسيايي و قاره آفريقا 18
2-1-4-الف - بررسي بازار چين 18
2-1-4-ب - بررسي بازار جمهوري کره 20
2-1-4-ج- بررسي بازار تايوان 21
2-2- بررسي عرضه و تقاضاي مناطق جهان 21
2-2-1- عرضه و تقاضا در مناطق مختلف جهان در چند سال گذشته 21
2-2-2- تراز مصرف جهان 24
2-3 -بررسي عرضه و تقاضا در خاور ميانه 25
2-4- امکان کسب بازار صادراتي 25
2-4-1- جمع بندي از بازار صادرات و ارزيابي ريسک صادرات 26
2-5- بررسي بازار داخلي محصول 27
2-5-1- ظرفيت و ميزان توليد داخلي و طرحهاي جديد و پيش بيني آينده توليد کشور 27
2-5-2- بررسي واردات و صادرات در سال هاي اخير 27
2-5-3- بررسي مزيت رقابتي توليد در کشور و معرفي بازارهاي جديد مصرف در کشور 28
2-5-4- بررسي موارد مصرف ويژه ايران وميزان مصرف فعلي وپيش بيني مصرف آينده 29
2-5-5- جمع بندي بازار داخلي 29
2-6- منابع تامين مواد اوليه از داخل کشور و واردات 29
2-6-1- منابع تامين مواد اوليه اسيد کلريدريک 30
2-6-2- منابع تامين مواد اوليه اتيلن اکسايد 33
2-6-3- منابع تامين مواد اوليه تري متيل آمين 35
2-7-جمع بندي بررسي بازار 37
2-8-منابع 38

عنوان صفحه
فصل سوم : انجام مطالعات فني کولين کلرايد
3-1- معرفي فرآيند توليد 5
3-1-1- بررسي فرآيند و ساختمان مولکولي واکنش گرها از جنبه تئوريک 5
3-1-1- 1- اتيلن اکسايد 5
3-1-1- 2- تري متيل آمين 5
3-1-1- 3- مکانيسم واکنشها 6
3-1-2- بررسي فرايند از لحاظ تجربي 7
3-1-2-1- بررسی روش های توليد و مشاوره با پژوهشگاه صنعت نفت 7
3-1-2-2- موازنه جرم تری متيل آمين و اسيد کلريدريک 8
3-1-2-3- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين و اسيد کلريدريک 8
3-1-2-4- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين خالص و اتيلن اکسايد 9
3-1-2-5- دستيابی به شرايط واکنش تری متيل آمين هيدروکلرايد و اتيلن اکسايد 10
3-1-2-6- جمع بندی نتايج و تعيين شرايط فرآيند 11
3-1-2-7- موازنه جرم کولين کلرايد 12
3-1-3- بررسي فرايند از جنبه هاي ترموديناميکي 13
3-2- معرفي صاحبان دانش فني وبرآورد قيمت دانش فني 13
3-2-1- شركتهاي اروپايي و آسيايي 15
3-2-2- شركتهاي ايراني 15
3-3- برآورد پايداري تکنولوژي وتعيين عمر اقتصادي فرآيند 16
3-4- تعيين ظرفيت توليد با توجه به بررسي بازار 17
3-5- تعيين زمان عملکرد واحد 17
3-6-تعيين مشخصات ومقدار توليد محصول کولين کلرايد 17
3-7- تعيين مشخصات ومقدار مصرف مواد اوليه مورد نياز محصول کولين کلرايد 18
3-8- تعيين مشخصات ومقدار مصرف يوتيليتي 18
3-9- شرح فرآيند 19
3-9-1- مرحله اول ، توليد تري متيل آمين هيدروکلرايد 19
3-9-2- مرحله دوم ، توليد کولين کلرايد 62 درصد 20
3-9-3- مرحله سوم ،تغليظ و توليد کولين کلرايد 75 درصد 20
3-10- شرح سيستم يوتيليتي 21
3-11- ارائه نقشه بلوک دياگرام 21
3-12- ارائه نقشه هايPFD 21
3-13- ارائه ليست تجهيزات وماشين آلات فرآيند کولين کلرايد 21
3-13-1- راکتورهاي اصلي و خشک کن 23
3-13-2- مخازن وتانکهاي ذخيره 24
3-13-3- پمپها 26
3-13-4- گرم کننده و خنک کننده 27
3-14- مشخص نمودن ساخت داخل وخارج تجهيزات و ماشين آلات 28
3-15- معرفي سازندگان داخل وخارج تجهيزات و ماشين آلات 29
3-16-تعيين نيروي انساني مورد نياز 30
3-16-1- تعيين نيروي انساني فني مورد نياز 30
3-16-2- تعيين نيروي انساني اداري و مديريتي 31
3-17- بررسي مسائل ايمني،حفاظتي وزيست محيطي ودفع پساب هاي صنعتي 35
3-17-1- ايمنی و کنترل 35
3-17-1-1- ايمنی و حفاظت نيروی انسانی 35
3-17-1-2- نشت يابی و کنترل 35
3-17-2- خنثي سازي گازهاي خروجي 35
3-17-2-1- اسکرابر 36
3-17-2-2- ستون جاذب 36
3-17-3-تصفيه بيولوژيک و دفع پسابها 36
3-18- برآورد زير بناي ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي 37
3-18-1- ساختمانهاي اداري 37
3-18-2- سوله ها (ساختمانهاي فني) 37
3-19- برآورد زمين مورد نياز 38
3-19-1- محاسبه مساحت سايت 38
3-19-2- محاسبه مساحت زمين مورد نياز کارخانه 38
3-20-ارائه پيشنهاد کلي جهت مکان يابي احداث واحد 39
3-20-1- بازار مصرف 39
3-20-2- موقعيت مواد اوليه 39
منابع 41


توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1383
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، خیابان ستارخان، نبش خسرو، مجتمع الماس غرب، واحد 110

تلفن: 44277189 (021) و 11-44266510 (021)

فکس: 44387366 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

logo-samandehi

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات