پارسی English
صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت کانال تلگرام شرکت صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات
شرکت حامیان صنعت کیمیا ,

رتبه موضوع:
  • 14 رای - 2.43 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
طرح توجيهي ( امكان سنجي ) توليد كارتن پلاست/ ورق كامپوزيتي آلومينيوم-پلي اتيلن
#1
چكيده طرح توليدكارتن پلاست/ ورق كامپوزيتي آلومينيوم-پلي اتيلن با ظرفيت اسمي 10330 تن درسال
مشخصات كلي طرح


عنوانكارتن پلاست

ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلنظرفيت طرح (تن)

كارتن پلاست

5000 تن در سال

ورق كامپوزيتي

5330 تن در سال

مواد اوليه

كارتن پلاست

پلي پروپيلن

ورق كامپوزيتي

پلي اتيلن- آلومينيوم

محل تامين ماده اوليه

طرحهاي پتروشيمي داخل كشور

محل اجراي طرح

اولويت اول : مناطق محروم كشور

موارد استفاده محصول

كارتن پلاست

بسنه بندي

ورق كامپوزيتي

نماي ساختمان

بررسي بازار


ميزان مصرف داخلي (سال / تن)

كارتن پلاست

70000 تن (در سال1384)

ورق كامپوزيتي

7200تن (در سال1384)

توليد كنندگان داخلي و ميزان توليد (هزارتن)

كارتن پلاست

كارتن پلاست سپيده كويركاشان،كارتن پلاست،كارتن پلاست تنديس خليج،كارتن پلاست نفيس وكارتن پلاست مجد (مجموع ظرفيت46

ورق كامپوزيتي

توليد كننده داخلي وجود ندارد

مباحث اقتصادي طرح


ميزان اشتغال زايي (تعداد كل كاركنان)

50 نفر

تعداد روزهاي كاري (سال / روز)

330

مساحت زمين (متر مربع)

10000

قيمت فروش محصول (ميليون ريال)

كارتن پلاست(تن)

15

ورق كامپوزيتي(مترمربع)

0.2

فروش ساليانه


( ميليون ريال)

كارتن پلاست(تن)

75000

ورق كامپوزيتي(مترمربع)

192000

سرمايه ثابت ( ميليون ريال)

80565

سرمايه در گردش ( ميليون ريال)

53568

سرمايه كل ( ميليون ريال)

133932

تسهيلات بانكي بلند مدت

ارزي ( يورو)

4053143

ريالي ( ميليون ريال)

8283

تسهيلات بانكي كوتاه مدت (ميليون ريال)

26248

نقطه سربسر (درصد)

37.2

دوره برگشت سرمايه (سال)

3.4

نرخ بازده داخلي ، IRR (درصد)

34.9

نرخ بازده داخلي سهامداران ، IRRE (درصد)

44.3

سود سالانه طرح (ميليون ريال)

36486

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول- ويژگيهاي انواع ورق هاي پليمري و مواد اوليه مورد نياز

1-1- معرفي انواع ورق PE و مشخصات آنها 4
1-2- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها 5
1-3- كاربرد و موارد مصرف انواع ورق 8
1-4- كالا يا كالاهاي جايگزين مواد اوليه و محصول 13
1-5- قيمت محصول و مواد اوليه 13
1-6- استانداردهاي موجود براي مواد اوليه و محصول 19
1-7- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي محصول و مواد اوليه 19
1-8- معرفي انواع ورق PP و مشخصات آنها 21
1-9- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها 24
1-10- كاربرد و موارد مصرف انواع ورقه‌هاي پلي پروپيلن 26
1-11- كالا يا كالاهاي جايگزين محصول و مواد اوليه 30
1-12- قيمت محصول و مواد اوليه 31
1-13- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي محصول و مواد اوليه 34
1-14- معرفي انواع ورق PS و مشخصات آنها 35
1-15- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها 36
1-16- كاربرد و موارد مصرف انواع ورق PS 39
1-17- كالا يا كالاهاي جايگزين مواد اوليه و محصول 40
1-18- قيمت محصول و مواد اوليه 41
1-19- استانداردهاي جهاني مواد اوليه و محصول 43
1-20- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي محصول و مواد اوليه 43
1-21- معرفي انواع ورق ABS و مشخصات آنها 44
1-22- معرفي مواد اوليه و مشخصات آنها 46
1-23- كاربرد و مصرف انواع ورق ABS 48
1-24- كالا يا كالاهاي جايگزين مواد اوليه و محصول 50
1-25- قيمت محصول و مواد اوليه 51
1-26- استانداردهاي موجود براي مواد اوليه و محصول 52
1-27- بررسي مسائل زيست محيطي و ايمني براي محصول و مواد اوليه 52

فصل دوم- بررسي بازار جهاني و داخلي انواع ورق‌هاي پليمري

2-1- بررسي بازار جهاني ورق پلي اتيلن 56
2-2- بازار ورق‌هاي پلي اتيلن در مناطق 57
2-3- بررسي بازار ورق‌هاي پلي پروپيلن در جهان 64
2-4- بازار ورق‌هاي پلي پروپيلن در مناطق 65
2-5- بررسي بازار ورق PS در جهان 72
2-6- بازار ورق PS در مناطق 73
2-7- بررسي بازار جهاني ورق ABS 80
2-8- بازار ورق ABS در مناطق 81
2-9- بررسي بازار داخلي ورق‌هاي ساده پلي اتيلن، پلي پروپيلن، پلي استايرن و ABS 89
2-10- بررسي بازار داخلي ورق‌هاي كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلن 97
2-11- بررسي بازار داخلي ورق كارتن پلاست 99

فصل سوم- بررسي فني

3-1- بررسي فرآيند توليد 106
3-2- پايداري تكنولوژي و تعيين عمر اقتصادي فرآيند 114
3-3- تعيين ظرفيت توليد 115
3-4- تعيين مشخصات محصولات 115
3-5- مشخصات و مقدار مصرف مواد اوليه 117
3-6- تعيين مشخصات و مقدار مصرف سرويس‌هاي جانبي 124
3-7- ارائه ليست تجهيزات و ماشين‌آلات اصلي فرآيند 128
3-8- نيروي انساني مورد نياز 130
3-9- بررسي مسائل ايمني، حفاظتي و زيست محيطي و دفع پساب‌هاي صنعتي 131
3-10- برآورد زيربناي ساختمان‌هاي صنعتي و غير صنعتي و زمين 132
3-11- تعيين محل اجراي طرح 134

فصل چهارم- بررسي مالي و اقتصادي ورق كارتن پلاست و ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلن

ورق كارتن پلاست
4-1- برآورد سرمايه‌گذاري ثابت 140
4-2- برآورد سرمايه در گردش 147
4-3- برآورد هزينه عملياتي توليد 148
4-4- برآورد هزينه غير عملياتي توليد 152
4-5- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها 155
4-6- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 156
4-7- هزينه‌هاي ثابت و متغير 157
4-8- محاسبه سود و زيان و جريان نقدي طرح 158

ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلن
4-9- برآورد سرمايه‌گذاري ثابت 163
4-10- برآورد سرمايه در گردش 170
4-11- برآورد هزينه عملياتي توليد 172
4-12- برآورد هزينه غير عملياتي توليد 177
4-13- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها 180
4-14- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 181
4-15- هزينه‌هاي ثابت و متغير 182
4-16- محاسبه سود و زيان و جريان نقدي طرح 183

طرح تلفيقي ورق كارتن پلاست و ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلن
4-17- برآورد سرمايه‌گذاري ثابت 188
4-18- برآورد سرمايه در گردش 195
4-19- برآورد هزينه عملياتي توليد 197
4-20- برآورد هزينه غير عملياتي توليد 202
4-21- برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها 206
4-22- برآورد فروش ساليانه محصولات طرح 206
4-23- هزينه‌هاي ثابت و متغير 207
4-24- محاسبه سود و زيان و جريان نقدي طرح 208

فصل پنجم- تجزيه و تحليل اقتصادي- مالي طرح

ورق كارتن پلاست
5-1- نرخ بازگشت داخلي 215
5-2- دوره بازگشت سرمايه 215
5-3- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 215
5-4- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 216
5-5- ارزش فعلي خالص 216
5-6- تحليل نقطه سربسر 216
5-7- ارزش افزوده طرح 217
5-8- بهره‌وري ‌طرح 218
5-9- آناليز حساسيت پروژه 218
5-10- نتايج بررسي اقتصادي- مالي طرح توليد ورق كارتن پلاست با ظرفيت 5000 هزار تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 222
5-11- ارائة نتايج 223

ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلن
5-12- نرخ بازگشت داخلي 226
5-13- دوره بازگشت سرمايه 226
5-14- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 226
5-15- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 227
5-16- ارزش فعلي خالص 227
5-17- تحليل نقطه سربسر 227
5-18- ارزش افزوده طرح 228
5-19- بهره‌وري ‌طرح 229
5-20- آناليز حساسيت پروژه 229
5-21- نتايج بررسي اقتصادي- مالي طرح توليد ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلن با ظرفيت 960 هزار تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 233
5-22- ارائة نتايج 234

طرح تلفيقي ورق كارتن پلاست و ورق كامپوزيتي آلومينيوم- پلي اتيلن
5-23- نرخ بازگشت داخلي 237
5-24- دوره بازگشت سرمايه 237
5-25- نرخ بازگشت داخلی برای آورده سهامداران 237
5-26- دوره بازگشت سرمايه برای آورده سهامداران 238
5-27- ارزش فعلي خالص 238
5-28- تحليل نقطه سربسر 238
5-29- ارزش افزوده طرح 239
5-30- بهره‌وري ‌طرح 240
5-31- آناليز حساسيت پروژه 240
5-32- نتايج بررسي اقتصادي- مالي طرح توليد ورق كارتن پلاست و كامپوزيت آلومينيوم- پلي اتيلن با ظرفيت 10330 هزار تن در سال توسط نرم افزار COMFAR 244
5-33- ارائة نتايج 245

توضيح:
1- اطلاعات بازار از منابع معتبر شامل آمار وزارت صنعت، معدن تجارت، اداره گمرک، مراجع دانشگاهي و توليدکنندگان صنايع مشابه و نرم و استاندارد هاي موجود در اين زمينه تهيه شده است
2- اطلاعات فني از مراجع معتبر مانند دائره المعارف هاي مهندسي، استعلامات اخذ شده از سازنده ها، شرکت هاي داخلي و خارجي مستندات ها و پيشنهادات رسمي تهيه شده است
3- محاسبات و تحليل هاي اقتصادي بر اساس فرمت بانک صنعت و معدن و با استفاده از نرم افزار کامفار ( مرجع معتبر UNIDO ) تهيه شده است

سال انجام مطالعات: 1385
تلفن:09126809553
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تماس با ما:

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، خیابان گلها،

بن بست گلهای یکم، پلاک 2 ، طبقه 5

تلفن: 88562457 (021)

فکس: 88361960 (021)

پست الکترونیک: info@iranhsk-co.com

تمامی حقوق اين سايت متعلق به شرکت حاميان صنعت کيميا می باشد.

logo-samandehi

مطالب شرکت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.

صفحه فيسبوک شرکت صفحه توئيتر شرکت صفحه لينکدين شرکت صفحه تلگرام شرکت
صفحه گوگل پلاس شرکت صفحه اينستاگرام شرکت صفحه آپارات شرکت بانک اطلاعات